ASTLaw

חיפוש

מס שבח
כיצד ניתן לקבל פטור ממס שבח?

כל הליך מקרקעין שנעשה במסגרת החוק בישראל כפוף למסוי ותשלומי מס שבח והיטל שבח. החוקים בנושא זה משתנים לפרקים, ולעתים הם עשויים לטובת או כנגד המוכרים. על הנייר, מס שבח עומד על סך של 25% של דירת מכר. אך אם מכירים את ההבדלים בין סוגי הנכסים ואת התנאים הספציפיים של האדם המוכר – ניתן למצוא […]

03-376-7488
כלי נגישות

Powered by - Wemake