ASTLaw

חיפוש

מיסוי מקרקעין
איך לא לשלם מס רכישה על דירה שניה?

מס רכישה הינו מרכיב מהותי בתשלום על רכישת נכס נדל"ן חדש, גובה מס הרכישה נקבע מידי שנה על ידי מדינת ישראל והגופים הרלוונטיים והוא ממומש באופן יחסי למחיר הדירה – כלומר, חלקו נמדד באחוזים הנגזרים מערך הנכס במעמד המכירה. בקניית דירה ראשונה (כלומר יחידה לאותם הבעלים) מדרגות המס נמוכות יחסית (עד פטור מוחלט) לעומת רכישת […]

מה עושה עורך דין מקרקעין?

עסקת נדל"ן (נִכְסֵי דְלָא נָיְדֵי, כלומר – נכסים שאינם ניידים) היא ודאי מבין החשובות ביותר שתעשו בחייכם, שלא כמו מוצרים שונים (מיטלטלין), דירה או בית אי אפשר להחזיר בהצגת קבלה. עסקאות מסוג זה, אורכות בד"כ מספר שבועות לפחות ודורשות מכם לחקור לעומק את הנכס ואת הקרקע עליו הוא יושב. יתרה מזאת, סכומי הכסף המעורבים בעסקאות […]

כיצד ניתן לקבל פטור ממס שבח?

כל הליך מקרקעין שנעשה במסגרת החוק בישראל כפוף למסוי ותשלומי מס שבח והיטל שבח. החוקים בנושא זה משתנים לפרקים, ולעתים הם עשויים לטובת או כנגד המוכרים. על הנייר, מס שבח עומד על סך של 25% של דירת מכר. אך אם מכירים את ההבדלים בין סוגי הנכסים ואת התנאים הספציפיים של האדם המוכר – ניתן למצוא […]

03-376-7488
כלי נגישות

Powered by - Wemake