ASTLaw

חיפוש

שכירות מוגנת
מהי שכירות מוגנת?

ככלל, אם בחוזה השכירות אשר נחתם בין בעלי הנכס לבין השוכרים הדיירים הוגדרו כדיירים מוגנים ובפרט אם נכנסו בדמי מפתח בלבד, מדובר על שכירות מוגנת, אשר מכונה לעיתים גם כדיירות מוגנת. סוג זה של שכירות שונה במובנים ובמאפיינים רבים לעומת השכירות הסטנדרטית והנפוצה יותר שכולנו מכירים. בתצורה זו של שכירות, הדייר המוגן למעשה מקבל זכויות […]

03-376-7488
כלי נגישות

Powered by - Wemake