ASTLaw

חיפוש

חכירה
מהי חכירה ואילו סוגי חכירה קיימים?

ראשית, נפתח בכך שחכירה היא למעשה הסדר בין בעליו החוקיים של הנכס (לרוב מדינת ישראל, לעיתים חברות פרטיות) לבין אדם או גוף המבקשים לעשות שימוש באותו נכס לטווח ארוך. כעת נדון בשלושת סוגי החכירה הקיימים בשוק הישראלי אותם מסדירה רשות מקרקעי ישראל (אבל לא רק, אם מדובר בנכסים שאינם מקרקעין) ועל ההבדלים ביניהם. חכירה מהוונת […]

03-376-7488
כלי נגישות

Powered by - Wemake