בעבר, היתר בנייה היה מכונה ‘רישיון בנייה’, משמעות ההיתר הוא למעשה אישור רשמי מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אשר מסדירה ומאגדת תחתיה את כל החוקים והתקנות בגין בנייה חדשה, שינויים במבנים קיימים והריסה.

כל יישוב בארץ משויך לוועדה מקומית ספציפית והיא האחראית להפקת היתרי בנייה בגין הנכסים באיזור המוגדר תחת אחריותה. ההיתר מפרט בתוכו את כל הפעולות האפשריות לביצוע בגין המקרקעין ולרישיון זה תוקף של שלוש שנים, במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להארכתו.

לא בכל שיפוץ יש צורך בהיתר בנייה, כל עוד השינויים במבנה הם פנימיים ולא משפיעים על חלקו החיצוני אין צורך בקבלת היתר לביצוע העבודות. במקרים הבאים יש צורך בקבלת היתר בנייה – שינוי במהות השימוש בנכס (הסבת בית מגורים לגן ילדים למשל), בנייה שמצריכה חריגה משטח המגרש, תוספות בנייה המשפיעות על חלקו החיצוני (כגון בריכת שחייה או מרפסת חדשה) וגם בשינויים פנימיים אשר משפיעים על תשתיות המבנה, השלד או ברכוש המשותף עם השכנים.

קבלת היתר הבנייה מותנית במספר שלבים שנדרשים לביצוע מול הוועדה המקומית, רק לאחר קבלת האישורים וכל המסמכים הנדרשים לכל שלב, יינתן היתר הבנייה. בקצרה – בתחילת התהליך נדרשת הגשת בקשה לקבלת מידע מפורט בדבר הנכס, לאחר מכן ניסוח תכניות בנייה מפורטות (חתום ע”י כל הגורמים הרלוונטים), הגשת הבקשה ובדיקתה, דיון בוועדה וקבלת ריג’קטים אם יש, תשלום אגרות ולבסוף אם הושלמו כל השלבים יתקבל היתר הבנייה הרשמי ותתאפשר תחילת עבודה בשטח.