ליווי פינוי בינוי יאפשר לכם, הדיירים במתחם המגורים, למשור על האינטרסים שלכם ולהפיק את המירב מהפרויקט. בעזרת ליווי פינוי בינוי איכותי ומקצועי מבחינה משפטית, תימנעו מהפתעות בלתי נעימות, עיכובים בבנייה ובמסירה ואף תבטיחו תמורה הולמת עבורכם לאורך הפרויקט. מדוע בכלל צריך ליווי בפרויקט פינוי בינוי? מהם השלבים לפרויקט פינוי בינוי מוצלח? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

למה צריך ליווי בפרויקטי פינוי בינוי?

פינוי בינוי הינה תוכנית התחדשות עירונית למתחמי מגורים. במסגרת תוכנית זו, מבוצעים כל השלבים הבאים:

 1. הרשות המקומית מכריזה על מתחם מגורים כמיועד לפינוי בינוי
 2. מגויס הרוב הדרוש בקרב הדיירים
 3. נבחר יזם לפרויקט
 4. היזם מקדם את כל התוכניות אצל רשויות התכנון
 5. הדיירים עוברים לדירות אחרות והבניינים הישנים נהרסים
 6. תחת הבניינים הישנים נבנים בניינים חדשים – כל דירה תורחב ואף תיבנינה דירות חדשות שהיזם ימכור לצדדים שלישיים. כמו כן, היזם דואג לפיתוח עירוני כולל למתחם המגורים
 7. הדיירים חוזרים לדירותיהם המחודשות ומושלם הפרויקט

לכל צד בהליך האינטרסים שלו. האינטרסים של הרשויות העירוניות, היזמים והדיירים לא בהכרח חופפים. ליווי התחדשות עירונית מטעמכם ישמור אל האינטרסים שלכם, הדיירים, לאורך הדרך. להלן נבין כיצד ובאיזה אופן.

מהם השלבים לפרויקט פינוי בינוי מוצלח?

גלגולו של פרויקט פינוי בינוי הוצג לעיל. עם זאת, כדי שהפרויקט יהיה מוצלח, נדרשים מספר דברים מעבר לכך. ראשית, נדרש כי היזם יהיה מנוסה ומקצוען, ידע לעבוד אל מול הרשות המקומית וועדות התכנון ובעל כיסים עמוקים דיים. מעבר לכך, כדי שהפרויקט יהיה מוצלח, צריך להיחתם הסכם מעולה ביניכם לבין היזם, אשר יגן עליכם בהליך. עורך דין פינוי בינוי העוסק בליווי התחדשות עירונית יסייע לכם בכך.

במה לקיחת ליווי יכולה לסייע לכם?

כפי שכבר הובהר, לקיחת ליווי משפטי תסייע לכם לכל אורך הדרך. כעת נבין כיצד.

 1. בדיקות היתכנות – השלב הראשון בכל פרויקט פינוי בינוי, הוא ביצוע בדיקת היתכנות. במסגרת הבדיקה, ייבחן האם מבחינה תכנונית ניתן בכלל לבצע פינוי בינוי בנכס. עורך דין מטעמכם העוסק בליווי התחדשות עירונית יבצע את הבדיקה ויפעל כדי שהתוצאות של הבדיקה, תהיינה חיוביות.
 2. בחירת החברה היזמית – ליווי פינוי בינוי אף יסייע לכם בבחירת חברה יזמית לפרויקט. הליווי יכלול ייעוץ באשר לדרך הנכונה ביותר לבחירת היזם – מכרז והגשת הצעות, פנייה יזומה לחברה יזמית ספציפית או היענות לפנייה של יזם אשר פנה מיוזמתו אל נציגות הדיירים. לאחר מכן, הליווי אף ידריך אתכם בבחירה נכונה של חברה יזמית מבין אלו שנמצאו כרלוונטיות.
 3. קיצור לוחות הזמנים וייעול תהליכי העבודה – ליווי פינוי בינוי על ידי עו”ד להתחדשות עירונית יאפשר לכם לקצר לוחות זמנים ולייעל הליכי עבודה. עורך הדין ידאג לקידום מהיר ויעיל של התוכניות אל מול וועדות התכנון המקומיות וכן אל מול רשויות התכנון הארציות. כמו כן, עורך הדין ינסח הסכם בין היזם לבין הדיירים, אשר יבטיח את התקדמותו היעילה של היזם בעבודות עצמן. עורך הדין ייצור מנגנון שיהפוך עיכובים ללא משתלמים עבור היזם, מה שיבטיח את התקדמותו המהירה. כמו כן, עורך הדין יידע לגייס את הדיירים ולקבל את הסכמתם לביצוע העבודות, במהירות וביעילות.

באילו אתגרים אתם צפויים להיתקל ללא ליווי?

ככל שלא תיקחו ליווי משפטי להליכי פינוי בינוי, אתם צפויים להיתקל באתגרים הבאים:

 1. עיכובים בפרויקט: תתקשו ליצור מנגנון יעיל אשר יבטיח קצב התקדמות גבוה מצדו של היזם. התוצאה תהיה עיכובים משמעותיים בפרויקט ואתם תיוותרו ללא מענה.
 2. ערובות והבטחת השקעות: תתקשו להשיג ערובות אפקטיביות מצד היזם. החשש הגדול הוא כמובן שהיזם לא ישלים את העבודות ואתם תצאו קירחים מכאן ומכאן.
 3. קידום תוכניות אל מול רשויות התכנון: בהיעדר ליווי משפטי מטעמכם שידאג לדחיפת התוכניות ושינוי התב”ע במקרי הצורך, הדברים ייקחו זמן רב.
 4. היעדר תמורה ראויה: היזם מחויב להציע לכם תמורה לאורך שנות העבודות, בדמות מימון מגורים חלופיים. אוכלוסיות מיוחדות זכאיות לתמורה מורחבת. בהיעדר ליווי התחדשות עירונית, קיים חשש כי לא תקבלו תמורה טובה דיה.

אם כן, לקיחת ליווי משפטי להליכי פינוי בינוי הינה משתלמת במיוחד. מדובר בשירות שעולה כסף, אך שווה זהב.