בפרויקטים שונים של בנייה, בעיקר גדולים אבל לא רק, ישנה חשיבות רבה לתפקידו של קבלן המפתח. הוא מהווה את הסמכות העיקרית בתהליך הבנייה והינו הגורם האחראי לריכוז עבודתם של כלל בעלי המקצוע המעורבים בפרויקט, החל מקבלן השלד ועד למבצעי עבודות הגמר.

קבלן המפתח הוא איש מקצועי שמכורח תפקידו להבטיח את איכות ביצוע כלל העבודות בין אם בשיפוץ או בתהליכי הבנייה של מבנים חדשים. חלק בלתי נפרד מאחריותו של בעל התפקיד הוא לוודא ולהקפיד על ביצוע בשטח שתואם את כלל תווי התקן השונים, תוך היצמדות לתוכניות המהנדסים ותמיד בליווי האישורים הדרושים לביצוע העבודות.

תפקידו של קבלן המפתח מחייב אותו בפוליסת ביטוח מתאימה שמכסה את כל עבודות הבנייה השונות ובנוסף הוא מחוייב להיות בעל רישיון קבלני רשמי ובתוקף כמובן. בעל התפקיד יהיה הגורם העיקרי להתנהלות מול מנהל העבודה, קבלני המשנה, המהנדסים, אדריכלים, מעצבי הפנים וכל שאר המעורבים.

מעבר לאחריות הנרחבת על כל בעלי המקצוע המעורבים בפרויקט, קבלן המפתח ממנה את המהנדס שיפקח על העבודות בשטח וגם מבצע מדידות על מנת לבדוק התאמת הבנייה בשטח לתוכניות. בנוסף, אחראי על בדיקת והכנת גישה לכלי עבודה כבדים, חיבור אתר הבנייה לתשתיות חיוניות לעבודה (חשמל ומים), הריסה ופינוי, מילוי או פינוי של עפר וכמו כן גם סימון גבולות אתר הבנייה באמצעות גדרות ושלטים ייעודיים.

קבלן המפתח מחוייב לעמוד בלוחות הזמנים אשר הוגדרו לפרויקט בתכנון והוא גם יהיה ערוץ התקשורת ואיש הקשר המרכזי של הלקוח לכל עניין הקשור בתהליך הבנייה.