מושגי מקרקעין

טופס 4

חפש לפי מילה

חזרה

טופס 4

שמו הרשמי והמלא של טופס 4 הוא "טופס אישור אכלוס" (נקרא לעיתים גם 'בקשה לחיבור מבנה ראוי לחשמל, מים וטלפון') והוא למעשה השלב האחרון בהחלט בתהליך בניית בית או דירת מגורים חדשים. יש בטופס זה צורך אך ורק כאשר מדובר במקום מגורים חדש לגמרי, שלא היה קיים לפני בנייתו (כלומר – אין בו צורך בתהליך שיפוץ גדול ככל שיהיה). בסיום מלאכת הבנייה במקום המגורים החדש, האחריות להגשת הבקשה לצורך קבלת טופס 4 מוטלת על המהנדסים, הקבלנים ושאר המעורבים בפרויקט ובתהליך הבנייה.

מגיש הבקשה צריך תחילה לפתוח תיק בוועדה המקומית אשר מספקת את ההיתרים, ממנה יתקבלו הנחיות לעניין המבנה הספציפי. על מנת לקבל טופס אישור אכלוס יש להגיש מראש ובצורה מרוכזת מספר מסמכים רשמיים וחתומים (טופס הצהרת מודד, טופס אחראי לביצוע שלד, אישור מהנדס ועוד רבים) לרשויות, רק לאחר בחינתם תחל הבדיקה המקדימה לקבלת המסמך.

לאחר שיועברו וייבדקו כל המסמכים הדרושים לווידוא עמידה בכל סעיפי חוק היתר אכלוס, יישלח נציג מטעם הרשות המקומית באיזור. הנציג יגיע במטרה לוודא את כשירות המבנה, התאמת הביצוע בפועל לתכניות שהוגשו עוד לפני שהתחילה הבנייה ותקינות חיבורי המבנה לתשתיות (מים, חשמל, גז וכו') תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים על פי חוק.

חשוב להבין, קבלת האישור הסופי (טופס 4 הלכה למעשה) תלויה בהחלט בעמידה בכל סעיפי חוק היתר אכלוס ובנוסף בהלימה מדויקת בין תכניות הבנייה לבין הביצוע בשטח. כלומר, אם במכוון או בשוגג שטח הבנייה חרג מהתוכניות, התווספו חלקים לבית שלא תוכננו מראש או שחל כל הבדל אחר בין התכניות לבין הקיים בפועל, הרשויות לא יאשרו את קבלת הטופס עד לביצוע התיקונים הנדרשים ותאלצו להתחיל את תהליך קבלת הטופס מחדש.

בעצם מתן טופס זה לבית החדש הרשויות למעשה מכריזות כי עבודות הבנייה הושלמו במלואן וכעת הוא מוכר כמקום מגורים בידי המדינה. רק לאחר קבלת הטופס תוכלו להתחבר לרשת החשמל ולתשתיות השונות וכמו כן החל מרגע קבלת טופס 4 על הבית תחול חובת תשלום ארנונה.

טופס 4

עוד מושגים בנושא:

03-381-9876
wemake whatsapp היי, צריך עזרה?
משרד עורכי דין אמיר שטיינהרץ wemake whatsapp
wemake chat שלום

wemake chat ?איך אפשר לעזור
תחילת שיחה
Powered by wemake