מס רכישה זהו שם כללי למיסים אשר מטילה המדינה על כל רוכש נדל”ן, להלן זכות במקרקעין ובאיגוד מקרקעין בישראל (המונח ‘זכות’ במקרקעין משמעותו בעלות או חכירה לתקופה העולה על 25 שנים). הגוף האחראי לגביית התשלום הינה רשות המיסים, המפעילה משרדים המיועדים למיסוי מקרקעין ברחבי הארץ.

כאשר מדובר בנכס שאינו למטרת מגורים (למשל – משרד, מחסן, חנויות וכדומה) מס הרכישה הינו קבוע לכל שווי. לעומת זאת, ברכישת נכס המוגדר ‘דירת מגורים’ ישנן מדרגות מס המתעדכנות מידי שנה (ונגזרות כאחוזים ממחיר הנכס), המדרגות נקבעות גם על פי מספר הנכסים האחרים שבבעלות הרוכש בעת ביצוע העסקה.

על כל רוכש נכס בישראל להיות מודע לקיומו של מס הרכישה ולצרף אותו לכלל ההוצאות בגין רכישת הנכס, זהו מרכיב חשוב שיש לקחתו בחשבון מלכתחילה. יתרה מזאת, חשוב לבדוק את כל הפרטים בעניין לעומק מכיוון שהחוק פוטר במקרים מסוימים מתשלום המס.

כלומר, כדאי ומומלץ לבדוק את זכאותכם לפטור ממס רכישה עוד לפני שתיגשו לביצוע עסקה כלשהי, זאת מכיוון שהפטור עשוי להוזיל בכמה מונים את הסכום אשר תתבקשו להוציא.