ברובם המוחלט של המקרים, נכסי נדל”ן מעלים את ערכם ושווים הכלכלי בשוק באופן עקבי לאורך שנים. לפיכך במעמד ביצוע עסקת מקרקעין, המדינה מטילה על מוכר הנכס תשלום מס שנובע מההפרש בין הסכום שבו קנה את הנכס בעבר לבין המחיר שבו יימכר הנכס במעמד חתימת חוזה המכר.

המשמעות היא שכאשר אדם מוכר נכס, הוא מרוויח סכום נאה על ‘השתבחות הדירה עם השנים’ (מכאן נובע השם מס שבח) ועל הרווח הנ”ל המדינה מחייבת בתשלום מס. חשוב לציין כי במקרים בהם בעל הנכס לא הרוויח מאומה לאורך כל התקופה וערך הנכס השתמר כפי שהיה או אף ירד – לא יחויב תשלום מס שבח.

החישוב של גובה מס שבח הוא מורכב יותר מאחרים, מכיוון שמההפרש בין סכום הקנייה לבין סכום המכירה מקזזים אלמנטים נוספים שיצאו מכיסו של בעל הנכס (מס רכישה, עלויות שיפוץ, עמלות תיווך, שכר טרחה לעורך דין ועוד). התשלום נגבה על ידי רשות המיסים בישראל וגובהו בדרך כלל הוא 25% מסכום ההפרש הנקוב לאחר הקיזוזים הרלוונטיים.

על פי חוק, יש לשלם את המס לרשות המיסים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום חתימת חוזה המכר, אלא אם התקבל אישור דחייה רשמי. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח, במידה ומוכרי הכנס עומדים בתנאים לקבלת פטור ממס שבח עליהם להגיש את הבקשה לפטור בצירוף הצהרה על מכירת המקרקעין